Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 15:51
kontakt
ATLASEST
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 482,00 8 890,00
-62,1%
5 947,00
-33,1%
11 692,00
96,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 817,00 1 542,00
-73,5%
6 709,00
335,1%
10 848,00
61,7%
Zysk (strata) brutto 3 099,00 -2 098,00
---
6 411,00
---
10 839,00
69,1%
Zysk (strata) netto 2 164,00 -2 554,00
---
6 496,00
---
9 925,00
52,8%
Amortyzacja 1 296,00 1 141,00
-12,0%
1 176,00
3,1%
1 020,00
-13,3%
Aktywa 231 534,00 251 895,00
8,8%
237 472,00
-5,7%
250 225,00
5,4%
Kapitał własny 100 845,00 127 853,00
26,8%
128 172,00
0,2%
145 963,00
13,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,20 2,54
15,8%
2,55
0,2%
2,90
13,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,05
---
0,13
---
0,20
52,7%