Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 02:06
kontakt
ATLASEST
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 104,00 -14 654,00
---
8 667,00
---
11 342,00
30,9%
Zysk (strata) brutto 2 862,00 -14 690,00
---
8 629,00
---
11 307,00
31,0%
Zysk (strata) netto 2 862,00 -14 690,00
---
8 629,00
---
11 307,00
31,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 143 485,00 145 381,00
1,3%
137 072,00
-5,7%
154 179,00
12,5%
Kapitał własny 127 489,00 127 853,00
0,3%
128 172,00
0,2%
145 963,00
13,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,53 2,54
0,3%
2,55
0,2%
2,90
13,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,29
---
0,17
---
0,22
31,6%