Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.18, godz. 07:40
kontakt
ATLASEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 576,00 -1 256,00
---
7 776,00
---
Zysk (strata) brutto 10 559,00 -1 274,00
---
7 758,00
---
Zysk (strata) netto 10 559,00 -1 274,00
---
7 758,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 137 072,00 136 221,00
-0,6%
144 380,00
6,0%
Kapitał własny 128 172,00 126 898,00
-1,0%
134 656,00
6,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,55 2,52
-1,0%
2,68
6,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 -0,02
---
0,15
---