Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.18, godz. 11:58
kontakt
ATLASEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 847,00 -1 909,00
---
10 576,00
---
Zysk (strata) brutto -5 865,00 -1 930,00
---
10 559,00
---
Zysk (strata) netto -5 865,00 -1 930,00
---
10 559,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 137 906,00 136 450,00
-1,1%
137 072,00
0,5%
Kapitał własny 119 543,00 117 613,00
-1,6%
128 172,00
9,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,38 2,34
-1,6%
2,55
9,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,04
---
0,21
---