Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 19:16
kontakt
ATLASEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11 096,00 -11 096,00
---
-3 558,00
---
-2 426,00
---
Zysk (strata) brutto -11 112,00 -11 112,00
---
-3 578,00
---
-2 445,00
---
Zysk (strata) netto -11 112,00 -11 112,00
---
-3 578,00
---
-2 445,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 148 351,00 148 351,00
0,0%
145 381,00
-2,0%
143 468,00
-1,3%
Kapitał własny 131 431,00 131 431,00
0,0%
127 853,00
-2,7%
125 408,00
-1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,61 2,61
0,0%
2,54
-2,7%
2,49
-1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,22 -0,22
---
-0,07
---
-0,05
---