Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.29, godz. 06:09
kontakt
ATLASEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 256,00 7 776,00
---
682,00
-91,2%
10 660,00
1 463,0%
Zysk (strata) brutto -1 274,00 7 758,00
---
665,00
-91,4%
10 642,00
1 500,3%
Zysk (strata) netto -1 274,00 7 758,00
---
665,00
-91,4%
10 642,00
1 500,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 136 221,00 144 380,00
6,0%
143 471,00
-0,6%
154 179,00
7,5%
Kapitał własny 126 898,00 134 656,00
6,1%
135 321,00
0,5%
145 963,00
7,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,52 2,68
6,1%
2,69
0,5%
2,90
7,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,15
---
0,01
-91,6%
0,21
1 523,1%