Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:28
kontakt
INSTALKRK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 63 118,00 62 159,00
-1,5%
74 979,00
20,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 768,00 59,00
-99,1%
15 875,00
26 806,8%
Zysk (strata) brutto 6 699,00 614,00
-90,8%
15 632,00
2 445,9%
Zysk (strata) netto 5 458,00 -398,00
---
12 828,00
---
Amortyzacja 588,00 590,00
0,3%
472,00
-20,0%
Aktywa 319 701,00 312 238,00
-2,3%
325 405,00
4,2%
Kapitał własny 246 716,00 231 620,00
-6,1%
246 363,00
6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 33,86 31,79
-6,1%
33,82
6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,75 -0,06
---
1,76
---