Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.24, godz. 19:46
kontakt
EMUZYKA
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 43 280,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 164,00
Zysk (strata) brutto -1 715,00
Zysk (strata) netto -2 057,00
Amortyzacja 798,00
Aktywa 74 374,00
Kapitał własny 35 853,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,53
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14