Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.28, godz. 21:45
kontakt
SATIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 416,00 1 306,00
213,9%
617,00
-52,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -145,00 1 029,00
---
293,00
-71,5%
Zysk (strata) brutto -146,00 1 025,00
---
294,00
-71,3%
Zysk (strata) netto -146,00 1 025,00
---
294,00
-71,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 754,00 1 697,00
125,1%
1 918,00
13,0%
Kapitał własny -270 660,00 -269 635,00
---
-269 342,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -23,26 -23,17
---
-23,15
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,09
---
0,02
-71,6%