Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 17:30
kontakt
POLMAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 272,00 5 994,00
40,3%
5 097,00
-15,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 515,00 -95,00
---
76,00
---
Zysk (strata) brutto 473,00 -92,00
---
220,00
---
Zysk (strata) netto 374,00 -126,00
---
176,00
---
Amortyzacja 325,00 317,00
-2,5%
340,00
7,3%
Aktywa 18 290,00 19 297,00
5,5%
18 560,00
-3,8%
Kapitał własny 11 915,00 11 788,00
-1,1%
11 964,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,36
-1,1%
0,36
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
0,00
---