Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 11:29
kontakt
WIELTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 252 812,00 219 854,00
-13,0%
329 023,00
49,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 587,00 10 651,00
11,1%
16 577,00
55,6%
Zysk (strata) brutto 13 572,00 10 703,00
-21,1%
15 839,00
48,0%
Zysk (strata) netto 10 772,00 10 429,00
-3,2%
12 303,00
18,0%
Amortyzacja 6 658,00 6 887,00
3,4%
7 124,00
3,4%
Aktywa 1 010 694,00 1 031 680,00
2,1%
1 108 421,00
7,4%
Kapitał własny 347 497,00 351 113,00
1,0%
360 010,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,76 5,82
1,0%
5,96
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,17
-2,8%
0,20
17,9%