Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 10:46
kontakt
WIELTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 148 333,00 252 812,00
70,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 179,00 9 587,00
---
Zysk (strata) brutto -9 064,00 13 572,00
---
Zysk (strata) netto 5 588,00 10 772,00
92,8%
Amortyzacja 6 569,00 6 658,00
1,4%
Aktywa 981 187,00 1 010 694,00
3,0%
Kapitał własny 340 538,00 347 497,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,64 5,76
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,18
91,4%