Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 05:48
kontakt
WIELTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 216 066,00 148 333,00
-31,3%
252 812,00
70,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 032,00 -5 179,00
---
9 587,00
---
Zysk (strata) brutto 1 544,00 -9 064,00
---
13 572,00
---
Zysk (strata) netto 1 137,00 5 588,00
391,5%
10 772,00
92,8%
Amortyzacja 6 857,00 6 569,00
-4,2%
6 658,00
1,4%
Aktywa 1 098 679,00 981 187,00
-10,7%
1 010 694,00
3,0%
Kapitał własny 329 089,00 340 538,00
3,5%
347 497,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,45 5,64
3,5%
5,76
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,09
389,5%
0,18
91,4%