Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 16:43
kontakt
TELESTR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13 183,00 13 368,00
1,4%
15 842,00
18,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 519,00 -6 172,00
---
4 526,00
---
Zysk (strata) brutto 2 524,00 -6 134,00
---
4 541,00
---
Zysk (strata) netto 2 023,00 -6 618,00
---
3 637,00
---
Amortyzacja 0,00 1 826,00
---
0,00
---
Aktywa 32 645,00 34 360,00
5,3%
38 484,00
12,0%
Kapitał własny 28 404,00 21 622,00
-23,9%
25 259,00
16,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,11 6,94
-23,9%
8,10
16,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,65 -2,12
---
1,17
---