Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.22, godz. 12:46
kontakt
MAKOLAB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 656,00 11 918,00
2,2%
12 712,00
6,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 278,00 1 429,00
11,8%
1 410,00
-1,3%
Zysk (strata) brutto 1 120,00 1 237,00
10,4%
1 659,00
34,1%
Zysk (strata) netto 1 041,00 1 026,00
-1,4%
1 295,00
26,2%
Amortyzacja 326,00 329,00
0,9%
357,00
8,5%
Aktywa 28 065,00 29 742,00
6,0%
31 943,00
7,4%
Kapitał własny 18 741,00 19 767,00
5,5%
21 062,00
6,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,68 2,83
5,5%
3,01
6,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,15
-1,3%
0,18
25,9%