Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 17:21
kontakt
MAKOLAB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 918,00 12 712,00
6,7%
12 956,00
1,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 429,00 1 410,00
-1,3%
667,00
-52,7%
Zysk (strata) brutto 1 237,00 1 659,00
34,1%
558,00
-66,4%
Zysk (strata) netto 1 026,00 1 295,00
26,2%
409,00
-68,4%
Amortyzacja 329,00 357,00
8,5%
377,00
5,6%
Aktywa 29 742,00 32 126,00
8,0%
31 123,00
-3,1%
Kapitał własny 19 767,00 21 039,00
6,4%
21 448,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,83 3,01
6,4%
3,07
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,18
25,9%
0,06
-68,1%