Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 16:25
kontakt
INTROL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 693,00 1 383,00
-18,3%
1 856,00
34,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -104,00 -2 370,00
---
-167,00
---
Zysk (strata) brutto -4 481,00 -2 454,00
---
6 925,00
---
Zysk (strata) netto -3 456,00 -5 250,00
---
7 159,00
---
Amortyzacja 218,00 224,00
2,8%
228,00
1,8%
Aktywa 146 049,00 133 207,00
-8,8%
138 022,00
3,6%
Kapitał własny 109 876,00 93 924,00
-14,5%
101 286,00
7,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,20 3,65
-13,1%
3,94
7,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,20
---
0,28
---