Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.23, godz. 18:31
kontakt
PRIMAMODA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 616,00 3 778,00
4,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 57,00 806,00
1 314,0%
Zysk (strata) brutto -101,00 702,00
---
Zysk (strata) netto -111,00 709,00
---
Amortyzacja 569,00 550,00
-3,3%
Aktywa 28 669,00 27 031,00
-5,7%
Kapitał własny 10 410,00 11 119,00
6,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,25 3,48
6,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,22
---