Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 16:45
kontakt
LUG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 580,00 720,00
24,1%
300,00
-58,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 235,00 352,00
49,8%
-5,00
---
Zysk (strata) brutto 225,00 372,00
65,3%
135,00
-63,7%
Zysk (strata) netto 225,00 372,00
65,3%
135,00
-63,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 35 220,00 35 514,00
0,8%
35 676,00
0,5%
Kapitał własny 34 721,00 34 968,00
0,7%
35 228,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,82 4,86
0,7%
4,89
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,05
67,7%
0,02
-63,5%