Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.27, godz. 23:34
kontakt
LUG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 300,00 300,00
0,0%
580,00
93,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17,00 -25,00
---
235,00
---
Zysk (strata) brutto 22,00 -27,00
---
225,00
---
Zysk (strata) netto 22,00 -27,00
---
225,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 34 913,00 34 823,00
-0,3%
35 220,00
1,1%
Kapitał własny 34 523,00 34 496,00
-0,1%
34 721,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,80 4,79
-0,1%
4,82
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,03
---