Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 09:00
kontakt
BLUMERANG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -38,00 1 520,00
---
15,00
-99,0%
Zysk (strata) brutto -88,00 276,00
---
12,00
-95,7%
Zysk (strata) netto -82,00 171,00
---
12,00
-93,0%
Amortyzacja 18,00 -18,00
---
0,00
---
Aktywa 13 486,00 456,00
-96,6%
392,00
-14,0%
Kapitał własny 23,00 194,00
743,5%
206,00
6,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
900,0%
0,02
5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,02
---
0,00
-94,4%