Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 01:43
kontakt
REINHOLD
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 47,00
Zysk (strata) brutto -148,00
Zysk (strata) netto -148,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 916,00
Kapitał własny -1 239,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00