Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 16:06
kontakt
REINHOLD
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 155,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -448,00
Zysk (strata) brutto -830,00
Zysk (strata) netto -851,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 4 591,00
Kapitał własny -2 666,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,02
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01