Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.07, godz. 09:55
kontakt
REINHOLD
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 54,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11,00 -3,00
---
Zysk (strata) brutto -181,00 -54,00
---
Zysk (strata) netto -202,00 -54,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 2 627,00 1 410,00
-46,3%
Kapitał własny -7 981,00 -1 145,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---