Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 11:17
kontakt
SECOGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 57 119,00 52 907,00
-7,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 169,00 2 686,00
-48,0%
Zysk (strata) brutto 2 059,00 2 311,00
12,2%
Zysk (strata) netto 1 253,00 1 814,00
44,8%
Amortyzacja 2 118,00 2 291,00
8,2%
Aktywa 352 367,00 357 575,00
1,5%
Kapitał własny 197 683,00 199 553,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,21 19,40
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,18
44,3%