Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.01, godz. 20:15
kontakt
HYDROTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 14 590,00 15 950,00
9,3%
19 120,00
19,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 067,00 -612,00
---
804,00
---
Zysk (strata) brutto 668,00 -1 159,00
---
755,00
---
Zysk (strata) netto 611,00 -1 032,00
---
635,00
---
Amortyzacja 1 564,00 1 571,00
0,4%
1 687,00
7,4%
Aktywa 107 727,00 116 645,00
8,3%
119 225,00
2,2%
Kapitał własny 83 191,00 87 746,00
5,5%
88 382,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 34,69 36,59
5,5%
36,85
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 -0,43
---
0,26
---