Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 22:18
kontakt
HYDROTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13 182,00 14 590,00
10,7%
15 950,00
9,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 273,00 1 067,00
290,8%
-612,00
---
Zysk (strata) brutto 5 450,00 668,00
-87,7%
-1 159,00
---
Zysk (strata) netto 5 481,00 611,00
-88,9%
-1 032,00
---
Amortyzacja 1 564,00 1 564,00
0,0%
1 571,00
0,4%
Aktywa 111 579,00 107 727,00
-3,5%
116 618,00
8,3%
Kapitał własny 82 580,00 83 191,00
0,7%
89 636,00
7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 34,43 34,69
0,7%
37,38
7,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,28 0,26
-88,8%
-0,43
---