Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 02:16
kontakt
RAINBOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 134 650,00 15 468,00
-88,5%
75 367,00
387,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 999,00 -25 262,00
---
-7 043,00
---
Zysk (strata) brutto 828,00 -26 738,00
---
-7 637,00
---
Zysk (strata) netto 860,00 -21 631,00
---
-6 186,00
---
Amortyzacja 2 731,00 1 383,00
-49,4%
2 917,00
110,9%
Aktywa 416 418,00 388 191,00
-6,8%
416 348,00
7,3%
Kapitał własny 121 267,00 100 001,00
-17,5%
95 700,00
-4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,33 6,87
-17,5%
6,58
-4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -1,49
---
-0,42
---