Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 10:45
kontakt
ASSECOBS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 63 921,00 86 929,00
36,0%
72 537,00
-16,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 354,00 34 516,00
78,3%
20 352,00
-41,0%
Zysk (strata) brutto 18 906,00 33 383,00
76,6%
19 939,00
-40,3%
Zysk (strata) netto 15 750,00 29 430,00
86,9%
16 354,00
-44,4%
Amortyzacja 6 064,00 6 172,00
1,8%
6 380,00
3,4%
Aktywa 399 836,00 440 428,00
10,2%
473 135,00
7,4%
Kapitał własny 302 928,00 331 952,00
9,6%
348 306,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,06 9,93
9,6%
10,42
4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,47 0,88
87,0%
0,49
-44,5%