Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 11:54
kontakt
ASSECOBS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 66 894,00 64 372,00
-3,8%
63 921,00
-0,7%
86 929,00
36,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 502,00 19 168,00
-1,7%
19 354,00
1,0%
34 516,00
78,3%
Zysk (strata) brutto 18 386,00 18 930,00
3,0%
18 906,00
-0,1%
33 383,00
76,6%
Zysk (strata) netto 15 512,00 15 714,00
1,3%
15 750,00
0,2%
29 430,00
86,9%
Amortyzacja 6 816,00 6 236,00
-8,5%
6 064,00
-2,8%
6 172,00
1,8%
Aktywa 433 865,00 385 186,00
-11,2%
399 836,00
3,8%
440 428,00
10,2%
Kapitał własny 331 617,00 287 178,00
-13,4%
302 928,00
5,5%
331 952,00
9,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,92 8,59
-13,4%
9,06
5,5%
9,93
9,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,46 0,47
1,3%
0,47
0,2%
0,88
87,0%