Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 01:52
kontakt
RONSON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 777,00 3 352,00
-11,3%
986,00
-70,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 313,00 1 577,00
20,1%
-117,00
---
Zysk (strata) brutto 8 962,00 2 962,00
-66,9%
7 536,00
154,4%
Zysk (strata) netto 8 116,00 2 639,00
-67,5%
7 608,00
188,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 547 844,00 627 199,00
14,5%
616 680,00
-1,7%
Kapitał własny 377 754,00 379 817,00
0,5%
387 306,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,30 2,32
0,6%
2,36
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,02
-67,3%
0,05
187,5%