O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 10:02
kontakt
XPLUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 755,00 10 755,00
0,0%
13 805,00
28,4%
13 512,00
-2,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 170,00 -695,00
---
1 085,00
---
920,00
-15,2%
Zysk (strata) brutto -1 852,00 -377,00
---
-241,00
---
794,00
---
Zysk (strata) netto -1 793,00 -318,00
---
301,00
---
625,00
107,6%
Amortyzacja 827,00 0,00
---
801,00
---
739,00
-7,7%
Aktywa 28 270,00 28 270,00
0,0%
32 209,00
13,9%
31 900,00
-1,0%
Kapitał własny 13 952,00 13 952,00
0,0%
14 030,00
0,6%
14 678,00
4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,21
0,0%
0,21
0,5%
0,21
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---
0,00
---
0,01
125,0%