O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 16:57
kontakt
WITTCHEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 107 070,00 124 654,00
16,4%
129 290,00
3,7%
90 166,00
-30,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 605,00 23 782,00
35,1%
27 274,00
14,7%
7 842,00
-71,2%
Zysk (strata) brutto 18 562,00 21 209,00
14,3%
26 893,00
26,8%
7 141,00
-73,4%
Zysk (strata) netto 13 205,00 18 609,00
40,9%
21 598,00
16,1%
5 843,00
-72,9%
Amortyzacja 6 438,00 6 093,00
-5,4%
6 229,00
2,2%
6 355,00
2,0%
Aktywa 313 699,00 313 630,00
-0,0%
310 664,00
-0,9%
297 298,00
-4,3%
Kapitał własny 164 432,00 183 393,00
11,5%
205 328,00
12,0%
211 524,00
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,96 9,99
11,5%
11,18
12,0%
11,52
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,72 1,01
41,0%
1,18
16,0%
0,32
-73,0%