O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.24, godz. 12:57
kontakt
TSGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 178 277,00 133 297,00
-25,2%
173 440,00
30,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 65 673,00 37 490,00
-42,9%
55 405,00
47,8%
Zysk (strata) brutto 65 046,00 36 270,00
-44,2%
57 902,00
59,6%
Zysk (strata) netto 58 124,00 31 214,00
-46,3%
52 240,00
67,4%
Amortyzacja 782,00 873,00
11,6%
934,00
7,0%
Aktywa 237 744,00 319 315,00
34,3%
382 018,00
19,6%
Kapitał własny 195 595,00 233 714,00
19,5%
297 648,00
27,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 26,91 32,16
19,5%
40,96
27,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 8,00 4,30
-46,3%
7,19
67,4%