O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 05:49
kontakt
SYNEKTIK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 46 237,00 90 071,00
94,8%
203 648,00
126,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 060,00 14 035,00
245,7%
28 921,00
106,1%
Zysk (strata) brutto 6 270,00 12 308,00
96,3%
29 862,00
142,6%
Zysk (strata) netto 5 093,00 9 733,00
91,1%
23 989,00
146,5%
Amortyzacja 1 617,00 1 776,00
9,8%
1 875,00
5,6%
Aktywa 141 119,00 181 903,00
28,9%
253 708,00
39,5%
Kapitał własny 66 745,00 75 703,00
13,4%
99 692,00
31,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,83 8,88
13,4%
11,69
31,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,60 1,14
91,1%
2,81
146,5%