O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 07:11
kontakt
S4E
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 90 301,00 113 596,00
25,8%
161 573,00
42,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 710,00 2 246,00
-52,3%
3 917,00
74,4%
Zysk (strata) brutto 4 715,00 1 858,00
-60,6%
3 057,00
64,5%
Zysk (strata) netto 3 751,00 1 404,00
-62,6%
2 369,00
68,7%
Amortyzacja 283,00 278,00
-1,8%
265,00
-4,7%
Aktywa 163 901,00 171 659,00
4,7%
258 985,00
50,9%
Kapitał własny 18 241,00 19 645,00
7,7%
22 014,00
12,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,50 11,31
7,7%
12,67
12,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,16 0,81
-62,6%
1,36
68,8%