O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 14:24
kontakt
RENDER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 653,00 4 154,00
56,6%
4 154,00
0,0%
6 577,00
58,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 148,00 3 356,00
192,3%
3 356,00
0,0%
5 063,00
50,9%
Zysk (strata) brutto 1 105,00 3 420,00
209,5%
3 420,00
0,0%
3 608,00
5,5%
Zysk (strata) netto 895,00 2 770,00
209,5%
2 770,00
0,0%
3 637,00
31,3%
Amortyzacja 584,00 584,00
0,0%
584,00
0,0%
607,00
3,9%
Aktywa 33 020,00 35 792,00
8,4%
35 792,00
0,0%
39 890,00
11,4%
Kapitał własny 32 580,00 35 351,00
8,5%
35 351,00
0,0%
39 489,00
11,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,60 33,20
8,5%
33,20
0,0%
36,84
11,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,84 2,60
209,6%
2,60
0,0%
3,39
30,4%