O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.20, godz. 14:29
kontakt
OXYGEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9,00 9,00
0,0%
9,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -96,00 -72,00
---
-106,00
---
Zysk (strata) brutto -142,00 -104,00
---
5 097,00
---
Zysk (strata) netto -142,00 -104,00
---
5 097,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 474,00 3 656,00
5,2%
9 658,00
164,2%
Kapitał własny -2 927,00 -3 031,00
---
2 040,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---
0,02
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,05
---