O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.20, godz. 15:09
kontakt
OPTIGIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 77,00 83,00
7,8%
97,00
16,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -270,00 -53,00
---
-127,00
---
Zysk (strata) brutto 87,00 -100,00
---
-173,00
---
Zysk (strata) netto 152,00 -79,00
---
-141,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 442,00 7 403,00
-0,5%
7 348,00
-0,7%
Kapitał własny 4 721,00 4 642,00
-1,7%
4 501,00
-3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
-1,4%
0,07
-2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---