O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 12:27
kontakt
MDIENERGIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 48 329,00 50 576,00
4,6%
50 150,00
-0,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 467,00 -1 913,00
---
11,00
---
Zysk (strata) brutto 288,00 -2 357,00
---
-105,00
---
Zysk (strata) netto 196,00 -2 093,00
---
-58,00
---
Amortyzacja 156,00 166,00
6,4%
151,00
-9,0%
Aktywa 89 690,00 93 184,00
3,9%
86 047,00
-7,7%
Kapitał własny 19 022,00 16 535,00
-13,1%
16 477,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,41 0,36
-13,1%
0,36
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,04
---
-0,00
---