O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 11:50
kontakt
KRAKCHEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 26 292,00 33 985,00
29,3%
27 305,00
-19,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 432,00 3 110,00
---
-639,00
---
Zysk (strata) brutto -1 537,00 3 046,00
---
-633,00
---
Zysk (strata) netto -1 369,00 2 461,00
---
-527,00
---
Amortyzacja 1 206,00 319,00
-73,5%
-319,00
---
Aktywa 45 642,00 46 737,00
2,4%
44 971,00
-3,8%
Kapitał własny 30 090,00 32 428,00
7,8%
32 776,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,34 3,60
7,8%
3,64
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 0,27
---
-0,06
---