O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 10:21
kontakt
KETY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 509 872,00 476 235,00
-6,6%
385 486,00
-19,1%
434 073,00
12,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 52 313,00 39 641,00
-24,2%
20 431,00
-48,5%
15 351,00
-24,9%
Zysk (strata) brutto 490 983,00 42 666,00
-91,3%
6 806,00
-84,0%
9 352,00
37,4%
Zysk (strata) netto 490 137,00 40 047,00
-91,8%
-3 840,00
---
23 592,00
---
Amortyzacja 14 505,00 14 896,00
2,7%
16 935,00
13,7%
16 537,00
-2,4%
Aktywa 2 117 311,00 1 818 554,00
-14,1%
1 640 797,00
-9,8%
1 704 433,00
3,9%
Kapitał własny 899 713,00 943 892,00
4,9%
953 417,00
1,0%
990 070,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 93,23 97,81
4,9%
98,80
1,0%
102,26
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 50,79 4,15
-91,8%
-0,40
---
2,44
---