O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.23, godz. 02:57
kontakt
INC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 362,00 424,00
17,1%
401,00
-5,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -655,00 -129,00
---
-613,00
---
Zysk (strata) brutto 421,00 179,00
-57,5%
-5 177,00
---
Zysk (strata) netto 235,00 107,00
-54,5%
-4 264,00
---
Amortyzacja 137,00 117,00
-14,6%
115,00
-1,7%
Aktywa 27 079,00 27 073,00
-0,0%
22 159,00
-18,2%
Kapitał własny 21 165,00 21 243,00
0,4%
16 979,00
-20,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,49 28,24
-10,3%
22,57
-20,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,14
-59,4%
-5,67
---