O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 12:37
kontakt
FASTFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 456,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -176,00
Zysk (strata) brutto -176,00
Zysk (strata) netto -176,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 1 673,00
Kapitał własny 330,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01