O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 20:55
kontakt
CAVATINA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 906,00 21 089,00
5,9%
23 215,00
10,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 892,00 103 150,00
1 396,7%
13 842,00
-86,6%
Zysk (strata) brutto 28 156,00 63 902,00
127,0%
8 073,00
-87,4%
Zysk (strata) netto 23 700,00 74 851,00
215,8%
9 131,00
-87,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 009 163,00 2 142 329,00
6,6%
2 129 247,00
-0,6%
Kapitał własny 1 119 334,00 1 194 185,00
6,7%
1 203 316,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 44,02 46,97
6,7%
47,33
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,93 2,94
215,9%
0,36
-87,8%