O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.30, godz. 17:31
kontakt
BRASTER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 22,00 240,00
990,9%
57,00
-76,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 664,00 -1 083,00
---
-1 890,00
---
Zysk (strata) brutto -9 976,00 -1 237,00
---
-2 040,00
---
Zysk (strata) netto -9 975,00 -1 237,00
---
-2 040,00
---
Amortyzacja 813,00 814,00
0,1%
969,00
19,0%
Aktywa 35 877,00 42 773,00
19,2%
33 931,00
-20,7%
Kapitał własny 7 903,00 15 206,00
92,4%
5 177,00
-66,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,68
92,4%
0,20
-70,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,45 -0,06
---
-0,08
---