O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 09:21
kontakt
HIPOWERSA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -18,00 -130,00
---
-41,00
---
Zysk (strata) brutto -67,00 -11 998,00
---
-43,00
---
Zysk (strata) netto -55,00 -11 991,00
---
-53,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 110,00 2 249,00
-84,1%
28 591,00
1 171,3%
Kapitał własny 12 442,00 452,00
-96,4%
26 922,00
5 856,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,00
-96,8%
0,08
8 300,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,03
---
0,00
---