O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 09:01
kontakt
CONSOLEW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 506,00 290,00
-42,7%
361,00
24,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 137,00 -135,00
---
-163,00
---
Zysk (strata) brutto 143,00 -122,00
---
-155,00
---
Zysk (strata) netto 113,00 -125,00
---
-155,00
---
Amortyzacja 19,00 20,00
5,3%
20,00
0,0%
Aktywa 3 645,00 3 431,00
-5,9%
3 385,00
-1,3%
Kapitał własny 3 351,00 3 281,00
-2,1%
3 118,00
-5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,89 2,83
-2,1%
2,69
-5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 -0,11
---
-0,13
---