O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 09:58
kontakt
YARRL
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 461,00 13 841,00
-49,6%
11 848,00
-14,4%
19 241,00
62,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -830,00 -1 133,00
---
-6 362,00
---
1 806,00
---
Zysk (strata) brutto -958,00 -1 211,00
---
-9 266,00
---
1 066,00
---
Zysk (strata) netto -968,00 -552,00
---
-10 658,00
---
1 182,00
---
Amortyzacja 924,00 613,00
-33,7%
432,00
-29,5%
324,00
-25,0%
Aktywa 18 879,00 17 354,00
-8,1%
9 586,00
-44,8%
41 960,00
337,7%
Kapitał własny 12 144,00 11 572,00
-4,7%
1 498,00
-87,1%
28 680,00
1 814,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,44 4,23
-4,7%
0,55
-87,0%
4,12
652,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,35 -0,20
---
-3,90
---
0,17
---