O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 06:00
kontakt
MURAPOL
Kwartalne skonsolidowane
 2023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 249 052,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 37 200,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 37 789,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 29 223,00
---
Amortyzacja 0,00 1 296,00
---
Aktywa 1 763 364,00 1 859 815,00
5,5%
Kapitał własny 528 770,00 557 960,00
5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 129,60 136,76
5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 7,16
---