O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 18:07
kontakt
MURAPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-12-312023-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 236 406,00 1 236 406,00
0,0%
1 236 406,00
0,0%
Kapitał własny 560 536,00 560 536,00
0,0%
560 536,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 137,39 137,39
0,0%
137,39
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---