O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.15, godz. 01:08
kontakt
IBCPOLSKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 186,00 2 189,00
0,1%
2 648,00
21,0%
1 633,00
-38,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 139,00 23,00
-83,5%
-6,00
---
-137,00
---
Zysk (strata) brutto 217,00 21,00
-90,3%
37,00
76,2%
-141,00
---
Zysk (strata) netto 206,00 18,00
-91,3%
20,00
11,1%
-141,00
---
Amortyzacja 29,00 33,00
13,8%
39,00
18,2%
34,00
-12,8%
Aktywa 6 026,00 6 374,00
5,8%
6 017,00
-5,6%
5 734,00
-4,7%
Kapitał własny 4 785,00 4 803,00
0,4%
4 617,00
-3,9%
4 597,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,59 1,59
0,4%
1,53
-3,8%
1,53
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,01
-91,2%
0,01
16,7%
-0,05
---