O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 14:40
kontakt
CZARNKOW
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 520,00 2 817,00
-20,0%
2 652,00
-5,9%
2 056,00
-22,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 416,00 -1 491,00
---
-1 931,00
---
-708,00
---
Zysk (strata) brutto -1 918,00 -2 093,00
---
-2 018,00
---
-772,00
---
Zysk (strata) netto -1 918,00 -2 093,00
---
-2 018,00
---
-772,00
---
Amortyzacja 519,00 462,00
-11,0%
463,00
0,2%
462,00
-0,2%
Aktywa 26 394,00 24 380,00
-7,6%
24 572,00
0,8%
22 668,00
-7,7%
Kapitał własny -1 325,00 -2 881,00
---
15 437,00
---
-4 448,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,19
---
0,16
---
-0,05
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,14
---
-0,02
---
-0,01
---