O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 22:06
kontakt
FORPOSTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-03-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -66,00 -66,00
---
-66,00
---
144,00
---
Zysk (strata) brutto -66,00 -66,00
---
-66,00
---
142,00
---
Zysk (strata) netto -66,00 -66,00
---
-66,00
---
142,00
---
Amortyzacja 133,00 133,00
0,0%
133,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 424,00 424,00
0,0%
424,00
0,0%
109,00
-74,3%
Kapitał własny -14,00 -14,00
---
-14,00
---
-199,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,01
---
-0,14
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,05
---
-0,05
---
0,10
---