O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.19, godz. 13:44
kontakt
PLOTTWIST
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 569,00 378,00
-33,6%
4 530,00
1 098,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -89,00 -1 433,00
---
2 228,00
---
Zysk (strata) brutto -105,00 -1 421,00
---
1 807,00
---
Zysk (strata) netto -105,00 -1 122,00
---
1 533,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
243,00
---
Aktywa 4 510,00 5 978,00
32,5%
8 009,00
34,0%
Kapitał własny 3 333,00 5 811,00
74,3%
7 582,00
30,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,33 0,45
35,2%
0,55
23,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,09
---
0,11
---