O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 09:15
kontakt
PLOTTWIST
Półroczne skonsolidowane
 2022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 231,00 4 232,00
1 732,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -594,00 3 129,00
---
Zysk (strata) brutto -577,00 3 083,00
---
Zysk (strata) netto -526,00 2 668,00
---
Amortyzacja 0,00 16,00
---
Aktywa 4 305,00 9 961,00
131,4%
Kapitał własny 3 617,00 9 462,00
161,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,73
138,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,20
---