O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 16:42
kontakt
DEMGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 171,00 134,00
-21,6%
119,00
-11,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9,00 -32,00
---
-91,00
---
Zysk (strata) brutto 7,00 -14,00
---
-84,00
---
Zysk (strata) netto 6,00 -14,00
---
-83,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 999,00 3 012,00
0,4%
2 920,00
-3,1%
Kapitał własny 2 962,00 2 948,00
-0,5%
2 865,00
-2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,29 1,28
-0,5%
1,25
-2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
-0,04
---