O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 07:48
kontakt
FABRITY
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312022-12-312023-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 40 738,00 53 408,00
31,1%
68 716,00
28,7%
68 716,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 961,00 4 966,00
0,1%
6 398,00
28,8%
6 398,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 4 642,00 27 101,00
483,8%
15 634,00
-42,3%
15 634,00
0,0%
Zysk (strata) netto 3 746,00 24 237,00
547,0%
12 943,00
-46,6%
12 943,00
0,0%
Amortyzacja 6 586,00 4 789,00
-27,3%
2 248,00
-53,1%
2 248,00
0,0%
Aktywa 59 639,00 60 876,00
2,1%
55 502,00
-8,8%
55 502,00
0,0%
Kapitał własny 28 607,00 33 813,00
18,2%
36 922,00
9,2%
36 922,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,34 13,70
11,0%
15,02
9,6%
15,02
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,62 9,82
507,8%
5,26
-46,4%
5,26
0,0%