O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.11.30, godz. 05:15
kontakt
ICPD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 875,00 8 080,00
823,4%
129,00
-98,4%
930,00
620,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -226,00 59,00
---
-47,00
---
174,00
---
Zysk (strata) brutto 918,00 -1,00
---
-194,00
---
-182,00
---
Zysk (strata) netto 918,00 -1,00
---
-194,00
---
-182,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 54 198,00 48 335,00
-10,8%
47 797,00
-1,1%
48 419,00
1,3%
Kapitał własny 29 285,00 29 283,00
-0,0%
29 089,00
-0,7%
28 907,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,06 1,06
0,0%
1,05
-0,7%
1,04
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,00
---
-0,01
---
-0,01
---